Websitemize Hoşgeldiniz

Müvekkillerimizin İlyas Geçgelen Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu’na sağladığı ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi, uygulanabilir kurallar ve profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulmaktadır. Müvekkilerimizin ticari sırları bizim için en üst düzeyde önem taşımaktadır. Bu paralelde, herhangi bir “menfaat çatışması” olduğunda, durumu müvekkillerimize bildirmeyi temel görevimiz olarak görüyoruz. Gerçek kişi veya tüzel kişi olarak hukuki danışmanlık hizmeti alan müvekkillerimizin yapacağı sözleşme ve yatırımlarla ilgili tarafımızca ön inceleme yapıldıktan sonra hukuki mütalaa ve danışmanlık şeklinde hukuki yardımda bulunulmaktadır.Ayrıca iş bağlantısı ve sözleşme süreçlerinde şehir içinde ve şehir dışında bizzat ön inceleme, araştırma ve hukuki çalışma yapılmaktadır. Türk hukukundaki yapılan son yasal düzenlemeler ve yeni hukuksal gelişmeler doğrultusunda, hukuki danışmanlık hizmeti alan müvekkillerimize bildirilerek ticari atılım ve faaliyetleri yasal düzenleme sınırları içinde risklere ve uyuşmazlıklara karşı yasal ve hukuki uyum çalışmaları yapılmaktadır. Sistemli bir sorun analizinin hukuk mücadelesinde, hakların korunması ve hukuki amaca ulaşmanın ilk ve en önemli adımıdır. Müvekkillerin her türlü hukuksal taleplerinin karşılanmasında hukuk büromuzun üzerine düşen en önemli görev, konunun tüm yönleriyle ve doğru biçimde aktarımını sağlamaktır. İlyas Geçgelen Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu , müvekkil haklarının en iyi biçimde korunabilmesi için karşılıklı güven ilişkisinin çok önemli bir koşul olduğu inancındadır... Davranışlarımızda ve müvekkillerimizle iş ilişkisi kurarken Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kuralları’na uygun olarak hareket etmek ana prensibimizdir.
  • img

    “Her toplumda yönetim kimde ise, güçlü odur. Her yönetim, kanunlarını işine geldiği gibi koyar. Demokratlar demokratlığa uygun kanunlar, zorbalar zorbalığa uygun kanunlar, ötekiler de öyle… Bu kanunları koyarken kendi işlerine gelen şeylerin, yönetilenler için de doğru olduğunu söylerler, kendi işlerine geleneklerden ayrılanları da kanuna, doğruluğa aykırı diye cezalandırırlar… Doğruluk her yerde birdir; yönetenin işine gelendir. Güç de yönetende olduğuna göre, düşünmesini bilen her adam bundan şu sonuca varır: Doğruluk güçlünün işine gelendir.” - Eflatun

  • img

    “Kuvvetsiz adalet aciz, adaletsiz kuvvet de zalimdir.” - Pascal

  • img

    “Bir günlük adalet altmış yıllık ibadetten faziletlidir.” -Hz. Muhammed

Çalışma Alanlarımız