Hi, How Can We Help You?

Ekibimiz & Uzmanlık Alanlarımız

img

AV.ARB.İLYAS GEÇGELEN

Avukat & Arabulucu

Özgeçmiş

Av.Arb. İlyas GEÇGELEN İnegöl Anadolu Öğretmen Lisesi’nden mezun olduktan sonra 2010 yılında başladığı Yakındoğu Üniversitesi Hukuk Fakültesini başarıyla bitirmiştir. Avukatlık stajını Bilecik Adliyesinde yaptıktan sonra Bilecik merkezli Av. İlyas GEÇGELEN Hukuk ve Danışmanlık Bürosunu kurmuştur ve halen kurucu avukatı olarak faaliyet göstermektedir. Aynı zamanda avukatlık mesleği yanında İş Sağlığı Ve Güvenliği Uzmanı olan Av. İlyas GEÇGELEN, Arabuluculuk daire başkanlığına bağlı olarak uzman arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedir. Bilecik ilinde ve çevre illerde birçok kurum, kuruluş ve şirketin hukuk danışmanlığı görevini yerine getirmektedir.

Uzmanlık Alanları

Medeni Hukuk

Şahsi haklar, tapu ihlali ve tescil davaları, müdahalenin men'i davaları, tazminat davaları vd.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar; İş hukukundan doğan davalar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi alacakları vb. davaları) İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi vb. konularda şirket danışmanlığı, Hizmet tespiti davaları, İşe iade davaları, İşçi - işveren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar...

Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda ; Boşanma davaları, Mal rejimleri ile ilgili davalar, Mal paylaşımı ile ilgili davalar, Nafaka davaları, Velayet davaları, Evlat edinme ile ilgili davalar, Babalık davaları, Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...

İcra İflas Hukuku

İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı-ilamsız takipler, Kambiyo takipleri (senet ve çek için icra takipleri) İstihkak davaları, İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları, İmzaya ve borca itiraz davaları, Menfi tespit ve istirdat davaları, İpoteğin-rehnin paraya çevrilmesi, İcra hukuku alanındaki diğer dava ve takipler...

Ceza Hukuku

TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne, mal varlığına,beden bütünlüğüne, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar ve yasada tanımlı diğer suçlar, Vergi suçları, Diğer ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem Telif Hakları Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak Endüstriyel Tasarım Başvuruları.

Eğitim & Seminerler

 • Bilecik Barosu

  Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri

 • Ahenk & YDU

  İkna ve İletişim Teknikleri Sertifika Programı

 • YDU

  İş Hukuku Eğitim ve Semineri, Ceza Hukuku Eğitim ve Semineri, Aile Hukuku Eğitim ve Semineri

 • TBB

  Meslek İçi Eğitim Semineri (HMK-CMK Uygulamaları - İstinaf Semineri)

img

AV.ARB.HATİCE KÜBRA GEÇGELEN

Avukat & Arabulucu

Özgeçmiş

Av.Hatice Kübra Geçgelen 2012 yılında lise birincisi olarak İznik Şehit Sedat Pelit lisesinden mezun oldu. 2012 yılında girdiği Erzurum Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 2016 yılında mezun oldu. 2016 yılından beri özel olarak avukatlık yapmaktadır.Ayrıca 2017 yılından bu yana uzlaştırmacı olarak da görev yapmaktadır. Şuanda da Avukat İlyas Geçgelen ile birlikte yürüttükleri hukuk bürosunun yönetici avukatlarındandır. Arabuluculuk daire başkanlığına bağlı olarak uzman arabuluculuk faaliyetlerine devam etmektedir.

Uzmanlık Alanları

Medeni Hukuk

Şahsi haklar, tapu ihlali ve tescil davaları, müdahalenin men'i davaları, tazminat davaları vd.

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş mahkemeleri nezdinde iş hukukundan doğan davalar; İş hukukundan doğan davalar (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, işçi alacakları vb. davaları) İşçi sağlığı ve iş güvenliği, insan kaynakları yönetimi vb. konularda şirket danışmanlığı, Hizmet tespiti davaları, İşe iade davaları, İşçi - işveren arasında kaynaklanan hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar...

Aile Hukuku

Aile Hukuku konusunda ; Boşanma davaları, Mal rejimleri ile ilgili davalar, Mal paylaşımı ile ilgili davalar, Nafaka davaları, Velayet davaları, Evlat edinme ile ilgili davalar, Babalık davaları, Aile Hukuku ile ilgili diğer davalar...

İcra İflas Hukuku

İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı-ilamsız takipler, Kambiyo takipleri (senet ve çek için icra takipleri) İstihkak davaları, İhtiyati haciz, ihtiyati hacze itiraz davaları, İmzaya ve borca itiraz davaları, Menfi tespit ve istirdat davaları, İpoteğin-rehnin paraya çevrilmesi, İcra hukuku alanındaki diğer dava ve takipler...

Ceza Hukuku

TCK kapsamında mevcut : Kişinin hayat bütünlüğüne, mal varlığına,beden bütünlüğüne, kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar ve yasada tanımlı diğer suçlar, Vergi suçları, Diğer ceza yasalarında tanımlanmış suçlar...

Marka ve Patent Hukuku

Marka ve Haklarına İlişkin her türlü İşlem Patent Haklarına İlişkin her türlü İşlem Telif Hakları Ticari Sırların kötüye kullanılmasının engellenmesi Birleşme devralmalarda fikri mülkiyet Hakları ile ilgili danışmanlık hizmeti verilmesi Uluslararası marka araştırması, tescili ve devri işlemleri Lisans sözleşmeleri görüşmelerine danışmalık ve sözleşmeleri hazırlamak Endüstriyel Tasarım Başvuruları.

Eğitim & Seminerler

 • Bilecik Barosu

  Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulamaları ve Getirilen Yenilikler Semineri

 • Ahenk & YDU

  İkna ve İletişim Teknikleri Sertifika Programı

 • YDU

  İş Hukuku Eğitim ve Semineri, Ceza Hukuku Eğitim ve Semineri, Aile Hukuku Eğitim ve Semineri

 • TBB

  Meslek İçi Eğitim Semineri (HMK-CMK Uygulamaları - İstinaf Semineri)